سونای مادون قرمز بی شباهت به هر چیز دیگر

دانش جمعیت عمومی درمورد مادون قرمز، بیشترمحدود به کاربرد لامپ‌های حرارتی مادون قرمز بود که حرارت متشعشع تولید می‌کرد. در نیمه ی دهه 1960، سازمان ملی هوا و فضا ثابت کرد که تعدادی از اکسیدهای معدنی قادر به تولید امواج مادون قرمز هستند. برای سود بردن همه افراد، ژاپنی‌ها پیش قدم شده و بیش از 150 محصول را تولید کردند : اجاق‌های مادون قرمز که می‌تواند جایگزین مایکروویوها شود، المنت های مادون قرمز برای انکوباتورها در بخش‌های زایمان، سرامیک‌های تولید کننده ی امواج مادون قرمز و البته سوناهای مادون قرمز بودند. در طول مدت 25 سال اخیر، محققان و پزشکان چینی و ژاپنی تحقیقات گسترده ای را بر روی درمانهای مادون قرمز انجام داده اند و مزایای فراوانی را برای آن به تصدیق رسانده اند.
دکتر تسو تسایر اولیور چی با سخنان خود درمورد جذب تشدید شده به درک ما از قدرت التیام بخش مادون قرمز افزوده است:
"این اشعه ها به صورت انتخابی در بافت‌ها جذب می‌شوند. تولید داخلی انرژی مادون قرمز که به طور معمول در بافت‌های ما رخ می‌دهد، با طیفی از پاسخهای التیام دهنده همراه هستند واین پاسخ التیام دهنده در یک بافت در حال ترمیم ممکن است برای رسیدن به سطح حداکثر به یک تقویت کننده  نیاز داشته باشد. بعد از تقویت یک بافت به سطح حداکثر، اشعه های باقی مانده بدون هیچ ضرری عبور می‌کنند. این پدیده جذب تشدید شده نامیده می‌شود."
دلیل اینکه سوناهای مادون قرمز به این میزان منحصر به فرد هستند این است که آنها از انرژی تشعشعی برای نفوذ مستقیم به بافتهای بدن تا عمق بیش از "1.5 استفاده می‌کنند. برون ده انرژی آن می‌تواند بسیار نزدیک به انرژی تشعتشعی خود بدن تنظیم شود تا بدن ما تقریبا 93% امواج مادون قرمزی را که به پوست ما می‌رسد، جذب کند. کمتر از 20% انرژی مادون قرمز هوا را گرم می‌کند، و بیش از 80% را برای تبدیل مستقیم به حرارت در بدن ما در دسترس باقی می‌گذارد. بنابراین، یک سیستم مبتنی بر مادون قرمز، می‌تواند استفاده کننده هایش را با عمق بیشتر و تأثیر بالاتری نسبت به یک سونای سنتی گرم کند.
این تفاوت مهم بسیاری از فواید بی نظیر گزارش شده از سیستم گرمایشی مادون قرمز را که با استفاده از یک سونای استاندارد قابل دستیابی نیستند، توضیح می‌دهد. درحالیکه سوناهای مادون قرمز، با دمای بسیار خنک‌تر 110 تا 130 درجه کار می‌کنند حجم تعریق 3-2 برابر بیشتری نسبت به یک سونای هوای داغ با دمای 235 درجه تولید می‌کنند. میزان حرارت پایین‌تر برای افراد در معرض عوامل خطر بیماری‌های قلبی عروقی، که ممکن است بر اثر مواجهه با دمای بالای سوناهای سنتی هوای داغ ضرر ببینند، ایده آل است.